Certificeren

Aangetoond duurzaam

Brandstoftanks

Verificatie dubbeltellende biobrandstoffen

De Nederlandse Regeling Energie Vervoer heeft de mogelijkheid van ‘dubbeltelling biobrandstoffen’ met als doel de invoering van duurzamere biobrandstoffen te bevorderen. Om de dubbeltelling te mogen toepassen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Normec QS kan de toetsing (van de voorwaarden) en verificatieverklaring verzorgen. Wij werken in dit kader voor zowel producenten als leveranciers van biobrandstoffen in de gehele keten.

Waarom Normec QS?
  • Vertrouw op jarenlange ervaring en deskundigheid.
  • Plan inspecties, testen en opleidingen flexibel in.
  • Van testen tot certificering; u bent 100% ontzorgd.
  • Normec QS is uw kennispartner met actieve rol in normalisatie.

Regeling Energie Vervoer

Bedrijven die kunnen aantonen dat ze gebruik maken van dubbeltellende biobrandstoffen en voldoen aan de eisen, mogen deze inzetten onder de Regeling Energie Vervoer. Deze dubbeltellende biobrandstoffen zijn met name gemaakt van reststromen en niet-voedsel of houtachtige gewassen. Door toepassing van deze regeling kan de inboeker in het REV aan de jaarverplichting voldoen met de helft minder biobrandstoffen.

Voor welke biobrandstoffen?

De regeling is dus van toepassing op biobrandstoffen die worden geproduceerd uit afval, residuen en lignocellulose materiaal, ook wel omschreven als vezelhoudende gewassen. En alleen grondstoffen die niet hoogwaardiger ingezet kunnen worden, dan voor de opwekking van biobrandstof, komen in aanmerking voor de dubbeltelling.

Werkgebieden Normec QS

QS is onder meer actief op het gebied van vloeibare biobrandstoffen, bio-LNG en groen gasproductie uit RWZI-slib, stortgas, grootschalige vergisters, mono- en co-mestvergisters.

Toetsing en verificatieverklaring

De Nederlandse Emissie Autoriteit (NEa) vraagt van brandstofleveranciers bij inboeking in het REV een bewijs dat er sprake is van dubbeltellende biobrandstoffen. De verificatieverklaring(en) bevestigen dat aan de juiste eisen wordt voldaan om de biobrandstoffen te mogen dubbeltellen. De toetsing hiervan vindt plaats bij de producent van de biobrandstof. QS kan deze toetsing en verificatieverklaring(en) verzorgen. Wij werken zowel voor producenten als leveranciers van biobrandstoffen.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan