Inspecteren

Een basis voor duurzaam beheer

Bovenaanzicht van grond-, weg- en waterbouw.

Inspectie kunstwerken Grond-, Weg- en Waterbouw

Normec QS verzorgt de inspectie van civiele constructies, zoals (gemeentelijke) kunstwerken. Het vaststellen van de onderhoudsconditie van kunstwerken vormt de basis voor duurzaam beheer. Bij doelmatig onderhoud kan zowel de constructieve als de economische levensduur aanzienlijk verbeterd worden.

Waarom Normec QS?
  • Vertrouw op jarenlange ervaring en deskundigheid.
  • Plan inspecties, testen en opleidingen flexibel in.
  • Van testen tot certificering; u bent 100% ontzorgd.
  • Normec QS is uw kennispartner met actieve rol in normalisatie.

Waarom een inspectie?

Gemeenten, provincies en het rijk zijn doorgaans de beheerders van civiele constructies en daarom verantwoordelijk voor de staat van het onderhoud en het veilig functioneren van kunstwerken. Inspecties aan kunstwerken, met betrekking tot het inzichtelijk maken van de onderhoudscondities, worden voornamelijk uitgevoerd vanwege beheersing van de kosten. De inspectie realiseert daarmee een verbeterde voorspelbaarheid met betrekking tot budgettering. Daarnaast is ook het voorkomen van calamiteiten een belangrijke beweegreden om een inspectie te laten uitvoeren.

Inspecties van staal en beton

De experts van Normec QS stellen met behulp van moderne technieken de conditie van kunstwerken vast. Bijvoorbeeld corrosie op basis van milieuklasse. Maar ook resterende coating- en materiaaldikte, scheurvorming, carbonatatiediepte of betondekking kunnen het onderwerp van een inspectie zijn.

De inspectie bestaat uit een visueel onderzoek, dat als nodig aangevuld wordt met nader onderzoek. Ook inspecties op basis van NEN2767 – “Conditiemeting van infrastructuur” of “Leidraad Waterkerende Kunstwerken in regionale waterkeringen” kunnen worden uitgevoerd door onze experts

 

Normec QS kan in dat kader de inspectie verzorgen van:

  • Kades, beschoeiingen en oeverbescherming;
  • Bruggen, viaducten en duikers;
  • Damwanden, gemalen en sluizen.

De bevindingen van de inspecteurs worden vastgelegd in een rapport voor de opdrachtgever. Eventueel wordt het rapport aangevuld met een interventieplan voor het toekomstig onderhoud van het kunstwerk.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag een offerte aan