Testen

Beproeving van kunststof materialen en verbindingen conform geldende normen

Normec QS richt zich binnen haar laboratorium op het beproeven en beoordelen van kunststof materialen en lasverbindingen. De laboratoriumfaciliteiten van Normec QS zijn ingericht op het beproeven van diverse kunststoffen en kunststofverbindingen conform gestandaardiseerde NEN, EN, ISO, DIN of DVS normen.

Normec employee

Van trekproef tot schade onderzoek

Normec QS heeft onder andere faciliteiten voor het uitvoeren van trekproeven, onthechtingsproeven en trekslagproeven. Tevens biedt Normec QS diensten op het gebied van restlevensduurbepalingen voor leidingen & geomembranen. Naast het uitvoeren van gestandaardiseerde testen biedt Normec QS ook de mogelijkheid om een klantspecifiek onderzoeksprogramma uit te voeren. Hierbij beperken wij ons niet alleen tot het beproeven van kunststoffen, maar kunnen er ook andere materialen beproefd worden. De experts van Normec QS worden regelmatig ingezet als onafhankelijk beoordelaar bij schade onderzoeken.

Verificatie testen

Tijdens verschillende stadia van productinnovatie, is het noodzakelijk de validiteit van uw product- of materiaal specificaties door een onafhankelijke partij te laten vaststellen. Normec QS verzorgt deze verificatie van producteigenschappen in haar eigen werkplaats en laboratorium. Wij zijn u graag van dienst om uw (product)ontwikkelingsproces te helpen voltooien.

Kunststof materialen

De levensduur van toegepaste kunststof is onder andere onderhevig aan omgevingsfactoren. Door chemische, fysische en mechanische degradatieprocessen kan een ontwerplevensduur begrenst worden. Onder andere middels laboratoriumonderzoek kan voortijdig falen geïdentificeerd worden.

Kunststof lassen

Tijdens het aanleggen van leidingsystemen is de kwaliteit van de lasverbindingen van cruciaal belang. Door het beproeven van de verbindingen conform de geldende normen, wordt de kwaliteit geborgd.